Biến Miêu Ký 22 (Đã sửa)

Cùng ăn trưa nào các nàng! ^^

Câu chuyện thứ 22: Ở chỗ rẽ gặp Sở Văn Hạnh

 

            Dương Khúc đứng ở trong phòng giáo vụ quản lý sinh viên thứ hai văn học viện, nói với giáo viên chủ nhiệm tuổi cũng coi như trẻ nhưng đã hói đầu: “Còn cần thêm vài ngày nữa.”

Tiếp tục đọc