Biến Miêu Ký 24 (Đã sửa)


Câu chuyện thứ 24: Tan học đúng giờ về nhà

 

Tuy rằng trên mạng tràn lan tin tức “tác giả mạng Lạc Mộc Tri Thu yêu thích bị mất tích”, Diệp Dịch Hành vẫn gửi thông báo nghỉ phép đến ban biên tập.

 

Chẳng qua là trong email Diệp Dịch Hành không có nói chi tiết, chỉ nêu lý do cá nhân riêng tư cần nghỉ phép một thời gian ngắn, thậm chí cũng không có nói nghỉ bao lâu.

Tiếp tục đọc