Biến Miêu Ký 26 (Đã sửa)

Câu chuyện thứ 26: Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt

 

Mèo đen ngửa đầu nhìn Hà Nghiên Luật, cái cằm thanh tú kia không giống như được bàn tay nào đó nhào nặn thành hình, cũng không giống dùng dao nhọn sắc bén điêu khắc nên. Nếu Diệp Dịch Hành là hắc bảo thạch, thì Hà Nghiên Luật chắc chắn sẽ là bạch ngọc, cứng cỏi lại nhu hòa.

Tiếp tục đọc