Ta là mèo, không phải hổ 04

Meow ô ~~~~ thật hạnh phúc a, Tiểu Hổ cuối cùng có thể biến trở về hình dạng mèo yêu thích nhất rồi!

Sáng sớm, mặc kệ Hổ ca ca còn ôm ta vù vù ngủ, thứ cần phải làm chính là biến trở về dạng mèo con a.

Liếm liếm lông trên người, cảm động ah! Tiếp tục đọc

Biến Miêu Ký 27 (Đã sửa)

 

Câu chuyện thứ 27: Trước lạ sau quen

 

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại trong lòng Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành cũng không có vì tối qua biến thân thất bại mà uể oải.

 

Có một câu nói, khi đột ngột quyết định bất cứ cái gì phần lớn đều dựa vào lý tính và xúc cảm.

 

Huống chi mèo đen Diệp Dịch Hành khẩn cấp muốn “hiện nguyên hình” ở trước mặt Hà Nghiên Luật cũng chỉ là do nhất thời xúc động. Lại huống chi, cậu cũng không thể nắm chắc mười phần có thể khôi phục lại nhân thân.

Tiếp tục đọc