Biến Miêu Ký 28 (Đã sửa)

Câu chuyện thứ 28: Thưởng tôi ma pháp biến thân lần hai

Diệp Dịch Hành nằm úp sấp ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi chờ đợi tâm tình và nhịp timbình tĩnh lại.

Biến thân lúc này không còn đường đột nữa, cho nên thể lực cũng không có cạn kiệt như vừa mới chạy maraton như trước. Có lẽ là do cậu muốn biến trở về, vì thế khi biến thân cũng không đến mức mỏi mệt muốn ngất như trước, vừa rồi chỉ là có một chút choáng…

Tiếp tục đọc