Ta là mèo, không phải hổ 08

Meow ô~~~~ hôm nay chủ nhân người muốn dẫn ta cùng Hổ ca ca xuống núi, muốn mua thêm một ít đồ dùng hằng ngày, như là quần áo, chăn màn gì đó nha.

  Vốn không cần xuống núi, có thể là vì vài ngày trước bị Huyễn Phong làm vỡ rất nhiều chén dĩa, cho nên mới muốn đi mua lại cái mới. Tiếp tục đọc