Biến Miêu Ký 39 (Đã sửa)

Câu chuyện thứ 39: Không giống với kiểu thích của anh.

 

Trân châu hà giáo, xoa thiêu tô, tiên trúc quyển, ngưu nhục hoàn tử (bò viên nấu)*…

Một bàn đầy điểm tâm mê chết người, nhân viên của quán lại mang lên thêm một ấm trà hoa lài đặc biệt thơm ngon.

Tiếp tục đọc