Biến Miêu Ký 43


Câu chuyện thứ 43: Tiểu Hắc muốn ăn cá

 

Hai khối kẹo mạch nha cùng dính một chỗ xoay vòng xoay vòng, lại đến cuối tuần.

Hà Nghiên Luật mặc áo ngủ hình gà con, nằm úp sấp đọc sách trên giường lớn.

Dưới thân là cái chăn tơ tằm màu đỏ, còn thêu long phượng giao hợp đồ bằng tơ vàng…

Tiếp tục đọc