Biến Miêu Ký 45 (Đã sửa)

Câu chuyện thứ 45: Đứa ngốc, anh yêu em nga

 

Không giống như Hà Nghiên Luật từ lâu đã hình thành bức tường ngăn trong suốt, không ai có thể chạm vào, vừa đến giờ tan học, Diệp Dịch Hành đã bị bạn cùng lớp vây chặt như nêm cối.

Mọi người thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi) bái quái (tò mò) hành tung một tháng kia của Diệp suất ca, Diệp Dịch Hành ứng phó đám bạn học truy vấn kia cực kỳ thành thục, thậm chí còn biên một ít cố sự hống nữ sinh vui vẻ.

Tiếp tục đọc