Phiên ngoại 3: Biến Miêu Ký

Nuôi mèo

Cho dù tình cảm có tốt đến mấy, hai người ở cùng một chỗ nhất định sẽ có cãi nhau, Hà Nghiên Luật và Diệp Dịch Hành cũng không phải là ngoại lệ, đương nhiên đại đa số đều là đấu võ mồm nháo qua nháo lại, anh cắn em em cắn lại đại loại như thế.

Đương nhiên cũng có lúc chiến tranh lạnh, lúc đó, cả hai đều phải chịu khổ sở, trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại kiêu ngạo không muốn hạ thấp mình hòa hoãn với đối phương. Tiếp tục đọc