Phiên ngoại 4: Biến Miêu Ký (1)

Kiếp trước kiếp này (1)

“Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thụ giả thị; dục tri lai thế quả, kim sanh tố giả thị.” (Muốn biết kiếp trước như thế nào, hãy nhìn kiếp này đã nhận những gì; muốn biết đời sau sẽ ra sao, cứ nhìn những chuyện mình đã làm)

“Em đang đọc cái gì đó?” Bên tai nghe thấy tiếng nỉ non, Diệp Dịch Hành liền lại gần xem xét, “《 long thư Niết bàn văn 》, kinh Phật… ?” Tiếp tục đọc