Phiên ngoại 6: Biến Miêu Ký

100 câu hỏi Biến Miêu Ký

Người chủ trì: Mèo cha

Khách quý: Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành

Mèo cha: Các vị khán giả, hoan nghênh các vị đến với tiết mục điều tra BL cổ tích kỳ này ~ hôm nay chúng ta may mắn mời được hai vị nhân vật chính nổi tiếng trong 《 Biến Miêu Ký 》đó là:Hà Nghiên Luật~~ Cùng Diệp Dịch Hành~~~ (Ngạch, có con mèo đen đang trừng tôi kìa~) Tiếp tục đọc