Bảo Bảo, thân chủy nhi 04

Có một vấn đề nho nhỏ =.= hình như ta đã lầm một chỗ thì phải. Nàng Tuyết Lạc a~, có phải Điện Vũ  = Điện Lam không? Ta có cảm giác ta edit sai rồi TT_TT

Chương 4

Hôn nhẹ

Đây là làm sao a?

Đây là cái nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong óc Đoan Mộc Ngưng ngay từ lúc tỉnh lại.

Y nhớ rõ lúc phi thuyền tiến vào đường hầm thời gian, hướng tới Nhân Thọ Đường đã xuất hiện sự cố, sau đó…… Sau đó không biết vì sao y lại té xỉu. Tiếp tục đọc