Bảo Bảo, thân chủy nhi 06

Chương 6

Uy nãi phong ba [ hạ ]

“A……”

Theo một trận thở nhẹ của nữ quan, rốt cuộc không ôm nổi đứa bé, chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ kia từ trong lòng nàng ngã xuống.

Giống như ngọn lửa đỏ lăng không lao tới, nữ quan cảm thấy hoa mắt, đứa nhỏ còn tưởng sẽ bị rơi xuống đất đã bị áo choàng của Phong Vô Uyên cuốn vào trong lòng. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 05

Chương 5

Uy nãi phong ba [thượng]

“Ô oa oa……”

Tiếng khóc trẻ con thê lương đến thấu trời xanh từ trong Phượng điện truyền ra ngoài, nháy mắt đã dọa đám chim chóc sáng sớm bắt sâu trên cây bay loạn xạ, đương nhiên cũng dọa luôn đám tỳ nữ thị vệ trong Phượng lâu. Tiếp tục đọc