Bảo Bảo, thân chủy nhi 07

Chương 7

Đại lục Thiên Vực

Từ khi chuyện bú sữa đi qua, cuộc sống của Đoan Mộc Ngưng liền thật sự dễ chịu.

Y rốt cục biết được phi thuyền xuất hiện vấn đề làm chệch khỏi quỹ đạo bay, khiến y rơi xuống một thế giới khác, duy nhất có một thứ y không thể hiểu nổi chính là tại sao mình lại biết thành đứa nhỏ mới tròn tháng. Tiếp tục đọc