Bảo Bảo, thân chủy nhi 12

Chương 12

Dược sư

Cô lỗ lỗ —

Một trận thanh âm đói khát vang lên, đứa nhỏ đang say ngủ khẽ động đậy thân mình, sau đó mông lung mở mắt ra.

“Nha nha…..” [Vô Uyên?] Đứa nhỏ vừa mới tỉnh lại, bất chấp đói khát, việc đầu tiên chính là muốn nhìn thấy hắn.

Y vẫn còn nhớ rõ, Phong Vô Uyên vì bảo hộ y mà bị thương a. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 11

Chương 11

Thần quan

Phượng Điện, bầu không khí khẩn trương nổi lên bốn phía.

Trị liệu sư nhẹ nhàng đặt cánh tay béo béo đô đô của đứa nhỏ trở vào lại trong chăn, sau đó cung kính đến đằng sau nam tử đứng trước cửa sổ. Tiếp tục đọc