Bảo Bảo, thân chủy nhi 16

Chương 16

Xảo dẫn ám vệ

Bên trong Thánh điện Phượng lâu, một gã trưởng lão đem quyển tín hàm giao cho Điện Vũ, để y trình lên cho Phong Vô Uyên xem.

Cần lấy thư tín Điện Vũ trình lên, Phong Vô Uyên mở ra, càng nhìn nội dung bên trong, sắc mặt càng trở nên khó coi.

“Ngươi khẳng định việc này là thật ?” Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 15

Chương 15

Chập chững

Nắng sớm ngoài cửa sổ bắn vào trong, thổi tan toàn bộ khí lạnh mùa đông trong phòng, biểu thị mùa xuân đã sắp đến.

Vào thời điểm sắp sang xuân ở đại lục Thiên Vực, chính là giai đoạn tuyết rơi nhiều nhất, cho nên đặc biệt lạnh, nhưng trong Phượng điện có đặt hồng tinh thạch có tác dụng sưởi ấm, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 14

Chương 14

Đoan Mộc Ngưng

Đứa bé oa trong vòng ôm ấm áp, một đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp mắt nhìn biểu tình chăm chú của nam nhân đang duyệt văn kiện tộc vụ.

Bước vào thế giới này đã được bốn tháng, trong bốn tháng này, vẫn đều là Phong Vô Uyên tự mình chiếu cố y, rõ ràng tính cách lạnh như băng, lại cẩn thận từng chút một chiếu cố cho y. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 13

Chương 13

Gian tình trong dược cư

Trong Phượng lâu có một tiểu đình viện thanh u, quanh năm đều tràn ngập mùi hương thảo dược thơm ngát, chẳng qua nơi này lại được người trong Phượng lâu liệt vào địa phương tối khủng bố nhất.

Vì sao một chỗ đẹp như vậy lại bị liệt vào hàng khủng bố đáng sợ nhất a? Tiếp tục đọc