Bảo Bảo, thân chủy nhi 17

Chương 17

Phi thuyền hư hỏng

Sau khi thành công thoát khỏi giám thị của các ám vệ và minh vệ, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thỏa mãn.

Xem ra, cho dù thân thể y có bị ngâm nước, nhưng năng lực năm đó vẫn không hề giảm chút nào nha, oa ha ha ha ha….. [ Ngư Ngư: Thật sự quá tự kỷ, hài tử học không tốt rồi.]

Lúc trước đều là do Phong Vô Uyên ôm y đi lòng vòng trong Phượng lâu, nhưng với tính cách hiếu động lại thích mạo hiểm của y mà nói, thực sự là không thích thú cho lắm. Tiếp tục đọc