Bảo bảo, thân chủy nhi 21

Chương 21

Thùng dụng cụ của Ngưng Nhi

Tiểu tử kia từ khi có thể đi lại được, liền không có nửa khắc an bình.

Đoan Mộc Ngưng vốn không phải là một đứa nhỏ yên lặng, lúc trước không thể đi cho nên mới phải nằm ở trên giường cả ngày, buồn chán đến phát điên lên được.

Hiện tại mới sáng sớm vật nhỏ đã chạy đến phòng cách vách Phượng điện tìm phi thuyền bảo bối của y.

Từ sau khi cái gian phòng kia bị y dùng “trứng lựu đạn” [cái thứ giống trứng chim ấy] thổi tung mái nhà, Phong Vô Uyên đã sai người đem phi thuyền đặt ở phòng cách vách tẩm điện, tránh tiểu tử kia thường thường chạy tới chạy lui, tăng thêm nguy hiểm. Tiếp tục đọc