Bảo Bảo, thân chủy nhi 24

Chương 24

Công cuộc đại cải tạo xe

Bên trong Thánh điện của Phượng tộc chính là nơi để Phong Vô Uyên cùng các vị trưởng lão nghị sự, giống như mọi người, Phong Vô Uyên cùng sứ giả trưởng lão nghe các tin tức thu được của ngoại bộ, cùng với các báo cáo lớn nhỏ trong tộc.

“Đầu xuân, Tinh linh tộc đột ngột bị một trận hồng thủy ập đến, đem toàn bộ Tinh Linh Thụ Hải nhấn chìm sao?” Mở ra một quyển trục do sứ giả mang tới, quyển trục phủ đầy văn tự của Tinh Linh tộc, phía trên còn ấn con dấu công văn của trưởng lão Tinh Linh tộc, mày kiếm của Phong Vô Uyên nhăn lại. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 23

Chương 23

Tinh thạch chi nguyên

Trên cái giường lớn trong Phượng điện có một cái bọc người nho nhỏ, mông chỏng lên trời, tứ chi hình chữ đại, nhìn thế nào cũng giống như con rùa con, đáng yêu cực.

Chẳng qua đứa nhỏ đang ghé nằm trên giường kia vì bị đả kích nghiêm trọng cho nên biến thành xác chết.

Phong Vô Uyên ngồi ở mép giường lật giở quyển trục xem công văn, thỉnh thoảng nhìn qua cái bọc nho nhỏ ở trên giường, ánh mắt tràn ngập sủng nịch.

“Được rồi, Ngưng Nhi đừng nháo nữa, ta bảo Điện Vũ đem chút cháo nóng, tới ăn một chút đi.” Đưa tay lay lay thân mình mềm mềm kia của tiểu tử. Tiếp tục đọc