Thông báo: Đào hố “Bảo Bảo”

E hèm… *đưa mâm ra đằng trước mặt*

Ta có đôi lời muốn nói a~

Đầu tiên cho ta xin được phép thông báo: Bảo Bảo sẽ tạm ngưng một thời gian.

Lý do: Ta muốn đọc hết bản QT để hiểu trước khi edit. Vì cảm thấy các chương trước, do không chịu đọc hết, lại không biết một chữ tiếng “bông” cho nên đã có sai sót khá nhiều.

Để cho mọi người có thể đọc được bản edit trọn vẹn (dù chém hơi nhiều và là chủ yếu) vì thế xin phép mọi người được đào hố trong thời gian ngắn.

Dự kiến quay trở lại: Đầu tháng 12 được hem? *núp*

Cầu ý kiến nha~ *quăng dép bỏ chạy*