Bảo bảo, thân chủy nhi 27

Chương 27

Thôn trang hoang vắng

Phượng lâu được xây dựng trên đỉnh núi tên là Phượng Thần Sơn, vững chãi đứng giữa không trung, xuyên qua các đám mây, khiến cho người ta có cảm giác như tiên cảnh lại rất tôn quý, ở ngay dưới núi chính là thôn trang và thành chiến của Phượng tộc.

Đoàn người Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng đi dọc theo sơn đạo đến Tinh Linh tộc, chậm rãi tiến, thực giống như đi chơi xuân. Tiếp tục đọc