Bảo bảo, thân chủy nhi 28

Chương 28

Thú tập

Bên trong khu rừng vây quanh thôn không ngừng vang lên từng trận rít gào của dã thú, đàn chim nhất thời tung cánh bay đầy trời.

Thân mình nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào trong ngực cũng khẽ phát run.

“Vô Uyên, thật đáng sợ……”

“Vật nhỏ làm sao vậy?” Cảm nhận thân người trong lòng đang phát run, Phong Vô Uyên đưa tay nhẹ vỗ về lưng y.

Phong Vô Uyên biết lá gan của tiểu tử này cực lớn, tuyệt đối không có khả chỉ vì trận xôn xao nho nhỏ này mà khiến toàn thân phát run. Tiếp tục đọc