Bảo bảo, thân chủy nhi 29

Chương 29

Lang Vương tìm con

Nó không biết vì sao, khi đối mặt với đứa nhỏ này, mọi cảnh giác đều tan biến.

Ở trên đại lục này, có rất nhiều rất nhiều người, cho dù chỉ là một đứa con nít, cũng đều không tự giác mà tàn sát sinh linh, tay dính đầy máu.

Mà đứa nhỏ này cũng thực đặc biệt, đôi mắt đen láy, trên người lại có chính khí thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 30

Chương 30

Trả lại trứng lang

Tóc đỏ như lửa, hồng mâu hồng y, đây chính là đặc thù của Phượng Quân đứng đầu Phượng tộc.

Đám thôn dân được Điện Vũ và Lục Lân Phi lùa từ tầng hầm ra vừa lúc nhìn thấy nam nhân cực hạn tuấn mỹ đang ôm đứa nhỏ liền ngay lập tức quỳ xuống đất.

“Tiểu…… Tiểu dân, tham kiến Phượng Quân!!” Thôn dân không biết, nhưng trưởng thôn dĩ nhiên là nhận ra người này. Tiếp tục đọc