Bảo bảo, thân chủy nhi 33

Chương 33

Tới Tinh Linh tộc

Gậy trúc nhẹ nhàng khua qua khua lại trong nước, con thuyền lướt nhanh về phía trước, dễ dàng tránh né những cây rừng bị dòng nước đốn ngã, chứng tỏ người chèo thuyền có kỹ thuật cực siêu.

Trên thuyền, người chèo dĩ nhiên là tinh linh, lỗ tai tròn tròn, gương mặt tinh xảo, da dẻ nõn nà, mắt xanh tóc xanh, thân hình tinh tế.

Đứng ngồi ở trên thuyền còn có bốn người khác, ba nam tử trẻ tuổi và một đứa nhỏ vừa tròn một tuổi. Tiếp tục đọc