Bảo bảo thân chủy nhi 34

Chương 34

Ma quỷ đằng

Cơm trưa vừa qua, Phong Vô Uyên liền ôm Đoan Mộc Ngưng cùng Y Đặc Lạc đi ra ngoài, Điện Vũ ở trong phòng thấy thế, liền buông đồ vật trên tay xuống chuẩn bị đi theo, lại bị Phong Vô Uyên ngăn cản.

“Điện Vũ ngươi không cần đi cùng.”

“A? Vì cái gì?” Thân là cận vệ của Phong Vô Uyên, ngoài những tình huống đặc biệt có ám vệ ẩn thân bảo hộ ở vòng ngoài, Điện Vũ và Phong Vô Uyên lúc nào cũng như hình với bóng. Tiếp tục đọc