Bảo bảo, thân chủy nhi 39

Phong đệ~ Dò lỗi giúp ta nga~

Chương 39

Giải trừ lũ lụt

Từ sau khi ma quỷ đằng bị hủy, đê sụp đổ, toàn bộ tinh linh trong Rừng Tinh Linh được Đoan Mộc Ngưng chỉ huy tập hợp đào một thông đạo thật to xung quanh khu rừng, từng ngày trôi qua đều có thể thấy nước không ngừng rút xuống.

“Kênh sẽ sớm được đào thông, Ngưng tiểu công tử, phương pháp của ngươi thật có thể giải quyết lũ lụt sao?” Uống một hớp trà, Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi hỏi. Tiếp tục đọc