Bảo bảo, thân chủy nhi 40

Phong đệ~ Kiểm tra giúp ta với a @_@

Chương 40

Thất kinh tâm

Đê được tu bổ xong, nước đã rút xuống, Rừng Tinh Linh cũng đã khôi phục lại sức sống như xưa, mấy người Phong Vô Uyên liền thu thập hành trang trở về Phượng tộc.

Phẩy tay bảo các tinh linh đừng tiễn nữa, mọi người cưỡi linh thú thả chậm cước bộ dạo quanh rừng, thưởng thức thanh âm thanh thúy dễ nghe của đám chim chóc quanh quẩn, khiến người ta có cảm giác rất thư thái.

“Giá giá…..”Đồng âm non nớt vang lên, trong suốt động lòng người. Tiếp tục đọc