Bảo bảo, thân chủy nhi 65

 

Chương 65

Hồ đế

Oanh –

Một đoàn lửa từ trên không đánh xuống, dãy núi phía xa nháy mắt đã bị phân thành hai, mà con cự hồ đang đứng cheo leo trên vách núi kia cũng bị một phát này đánh trúng.

Oành…… Một trận khói trắng dày đặc bốc lên, đợi đến khi toàn bộ khói được gió thổi tán đi, thì đã thấy một nam tử người đầy máu mặc bạch y cẩm bào (cẩm bào: áo bông) té nằm trên mặt đất.

“…..” Nam tử một thân đầy máu hình như đang lẩm bẩm gì đó, như trước vẫn chưa từ bỏ ý định giãy dụa muốn đứng dậy.

Sí diễm trên tay Phong Vô Uyên dần dần tựu thành hình, hóa thành một cây diễm kiếm, vạt áo tung bay, chậm rãi đến gần. Tiếp tục đọc