Bảo bảo, thân chủy nhi 76

Chương 76

Bị thương

 

Kiễng chân, Đoan Mộc Ngưng lấy một khối vải trên giá xuống, sau đó mở ra cho Trí Não Hùng cục cưng nhìn.

May mắn Hùng cục cưng rất biến thái đã nhìn thì không bao giờ quên, là trí não có sức chứa dữ liệu siêu phàm, bằng không làm sao có thể trải qua đợt tra tấn kinh khủng kia, nếu là máy tính bình thường có lẽ đã sớm bãi công mặc xác mi rồi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, toàn bộ cuộn vải trên ba giá sách trên đã bị Đoan Mộc Ngưng lấy xuống hết, chỉ còn lại tầng giá sách thấp nhất là chưa mở.

“Tiểu Hùng, chúng ta xem nhanh một chút, sắp xong rồi.” Thở nhẹ một hơi, Đoan Mộc Ngưng tùy tay cầm lấy một khối vải mở ra, đưa tới trước mặt Hùng cục cưng. Tiếp tục đọc