Bảo bảo, thân chủy nhỉ 86,87,88,89,90

Chương 86

Sứ giả truyền tin bị chỉnh ác

 

Ở trong phòng, hai đứa nhỏ bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chạy ra khỏi sân Phượng điện, đi dọc theo hành lang.

Bởi vì Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu đến, Phong Vô Uyên biết Đoan Mộc Ngưng không thích có người đi theo, cho nên không cần bảo Tử Y đi theo Đoan Mộc Ngưng nữa, để mặc cho y dắt Mộ Niệm Hựu đi khắp nơi du ngoạn.

“Tiểu Ngưng, chúng ta đi đâu chơi đây?” Tiếp tục đọc