[One Piece Fic] Because I love you

hèm lần đầu ta trans fic anh ~ có gì sai sót mong mọi ng thông cảm

p/s: lần đầu ra mắt mọi ng nhỉ ^^~.

P/S 2 (Bạch Quỷ Si Dương) : *tung bông* Lần đầu tiên trans fic dĩ nhiên là có chút khúc mắc, đặc biệt là trans fic tiếng anh, không sao, tuy phải sửa lại câu cú ngữ nghĩa hơi nhiều nhưng tốt lắm a~ Cố gắng thêm mấy lần nữa là ổn. ^^

——————————————–

Author: OHARA’s crew

Trans :  Đại lâu chủ – Thiên Yết Hắc Quỷ

Beta đợt 1: Tam lâu chủ liên bang – Minh Phong

Beta đợt 2: Nhị lâu chủ – Bạch Quỷ Si Dương

Tóm tắt truyện : sau câu chuyện diễn ra ở Thriller Bark Falls. Tại sao Zoro lại chịu những vết thương do Kuma gây ra đề thay thế cái đầu của Luffy

(Zolu)

Ảnh 

Tiếp tục đọc