Bảo bảo, thân chủy nhi 118

Chương 118

Thú đan

Sau một hồi kích đấu, người nam nhân mặc áo choàng đen kia thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, cho nên từ đầu đến giờ vẫn không biết đối phương là người nào.

Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng, nhìn nóc nhà bị ma pháp cường đại phá hủy đến mức khủng khiếp lại không hề có lấy một cảm giác tội lỗi nào, tùy ý để một đám người lo đem nước cứu hỏa.

“Nhóc con, chúng ta trở về.” Tiếp tục đọc