Bảo bảo, thân chủy nhi 121

Thực có lỗi =.= Ta dạo này bận quá. Cho nên chỉ post được chừng này thôi (thực ra đã làm xong từ lâu =.=). Chủ nhật này sẽ cố gắng post tiếp cho các nàng nhé.

Chương 121

Thảo tộc

Người tính không bằng trời tính, nhóc con ở trên kiệu nghiêm nghị bảo một khi vừa mới bước chân vào Hổ Vương điện sẽ dính lấy Phong Vô Uyên không buông, nào biết vừa vào không bao lâu, y lại phải cùng với Phong Vô Uyên tách ra.

Đối phương có một lý do cực kỳ chính đáng, đó lại hội nghị “tộc trưởng”, người ngoài không thể tham dự. Tiếp tục đọc