Bảo bảo, thân chủy nhi 123

Chương 123

Xảy ra chuyện

Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch đánh nhau một hồi, lại phát giác ra đối phương càng đánh càng thú vị, cuối cùng không biết như thế nào từ đánh nhau lại chuyển sang ngồi làm bà tám.

“Kỳ thật Trầm Hương cùng ta có hôn ước, ta là đối tượng thành hôn tương lai….” Nhìn phía trước, Sở Nhan Tịch đột nhiên tuôn ra một câu có sức nổ y chang như bom nguyên tử.

Đoan Mộc Ngưng ngồi bên cạnh Sở Nhan Tịch, đôi mắt đen trong veo như nước trừng còn muốn to hơn cái trứng chim. Tiếp tục đọc