Bảo bảo, thân chủy nhi 131

Chương 131

Ma

Mấy đạo bóng đen nhảy qua khỏi tường gỗ cao cao, thủ vệ trông coi chưa phát ra được một tiếng nào đã bị cắt cuống họng ngã xuống đất chết tươi.

“Bầu không khí ở đây không ổn, trừ bỏ Yêu tộc, hình như còn ẩn dấu gì đó.” Tuyệt Trần mặc một thân khinh giáp nắm đoản kiếm trong tay, mắt hiện lên một chút lãnh liệt: “Khí tức thực tà ác….” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 130

Chương 130

Gặp lại Lôi Khiêm Chi

 

Nghe Hùng cục cưng nói, Đoan Mộc Ngưng đem dược giao cho một tộc trưởng khác để bọn họ tự giải độc trên người.

“Hồ Ly ca ca, tuy ta biết ngươi cần thời gian khôi phục, nhưng thời gian lại không cho phép.” Đoan Mộc Ngưng trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tiếp tục đọc