Bảo bảo, thân chủy nhi 148

Chương 148

Đáp ứng xuất chiến

 

“Ta tuyệt không đáp ứng!!”

Ầm một tiếng, cái bàn gỗ cứng rắn cực kỳ dài dài nháy mắt đã bể thành mấy mảnh, mái tóc đỏ rực tung bay, hồng mâu lóe ra ánh sáng lãnh liệt.

“Phượng Quân, đây là quyết định của chúng trưởng lão chúng ta.” Các trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, Đại trưởng lão có tư lịch sâu nhất hoàn toàn không có lấy nửa điểm nhượng bộ: “Giả như Phượng Tử đại nhân là do trời định trở thành Hoàng phi Phượng tộc chúng ta, như vậy chuyện tình lần này tuyệt đối có thể giải quyết” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 147

Chương 147

Mẫu thân

 

“Các ngươi yêu cầu bản quân thu hồi mệnh lệnh như thế nào đây? Hay là muốn bản quân làm kẻ bội tình bạc nghĩa?” Phong Vô Uyên chậm rãi mở miệng, đưa mắt nhìn vài vị trưởng lão đang quỳ trên mặt đất.

Ai, mấy ông già này thật phiền toái….. Đầu óc không có chút tiến bộ, bảo thủ như vậy thực làm cho hắn đau cả đầu.

Bị Phong Vô Uyên nói như vậy, mấy vị trưởng lão đều lâm vào một trận bối rối. Tiếp tục đọc