Thông báo

Bạch tỉ bị tai nạn xe

Nói chung thì cũng an toàn rồi

Nhưng mà phải khâu vài mũi + sưng tay phải thành ra 1 tuần sẽ ko post gì hết nha mọi ng

Mà bình thường thì bạch tỉ hay post t7 cn thành ra chắc ~ 10 ngày nữa chúng ta gặp lại sau

Ngày lành