Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 26

Chương 26

Kỳ động dục đến rồi!

Nóng…..

Cảm giác nóng cháy truyền ra khắp cả tứ chi, sau đó lại ngưng tụ xuống bụng…..

Cái loại nóng cháy còn hơn lúc trọng sinh ở trong hỏa diễm này từ đâu mà đến vậy?

Cho ta…… Ta muốn……

Muốn…. Mà rốt cuộc muốn cái gì chứ….. Tiếp tục đọc