Phượng Hoàng nghịch ngợm động tâm 33

Chương 33

Khẩu vị thay đổi

Đã qua hai tháng kể từ ngày Lam Việt và Lam Tư bị bắt.

Trong hai tháng này, người thân bên cạnh Thiên Phượng cũng có chút thay đổi, tỷ như: Thượng Quan Mộ Phi vì muốn cùng Lam Tư sớm chiều ở chung cho nên liền trực tiếp chuyển trường đến Thanh Dạng học, nào biết Thượng Quan Mộ Phi còn chưa học đủ ba ngày, ca ca của hắn là Thượng Quan Di Lăng cũng vòng vo bay qua đây. Tiếp tục đọc