[short film] More than bread

Khụ, cái này ta đoán JuBa film không làm về phim đồng tính đâu ha? Nhưng mà hai anh này làm ta YY quá cơ~ Quánh lộn mà ta cứ thấy liếc mắt đưa tình, càng đánh càng nhảy càng tình thế nào á.