Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 35

Chương 35

Chấn kinh

Bởi vì Lam Việt từng là thầy thuốc, hơn nữa ngẫu nhiên còn trị thương giúp cho các anh em trong bang, cho nên Đoan Mộc Kiêu cũng chừa lại một tầng lầu cho Lam Việt đặt mấy thiết bị chữa bệnh, hiện tại bởi vì chẩn ra được Thiên Phượng đang mang thai, cho nên mấy thiết bị này cũng được dùng tới.

Từ lúc Thiên Phượng và Lam Việt vào trong phòng bệnh đã qua nửa tiếng, Đoan Mộc Thanh Tôn trước nay luôn bình tĩnh hiện lại như con kiến bò trong chảo nóng không ngừng tới lui. Tiếp tục đọc