Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm 36

Chương 36

Vương mẫu nương nương

Chiếc xe vững vàng chạy vào trong khuôn viên Nhân Thọ Đường rồi mới dừng lại, Đoan Mộc Thanh Tôn từ bước ra, mở cửa xe cho Thiên Phượng.

“Cẩn thận một chút.”

“Ân.” Khẽ gật đầu bước xuống xe, Thiên Phượng nằm lấy tay Đoan Mộc Thanh Tôn hơi hơi cứng đờ, không khó nhìn ra y đang rất khẩn trương.

“Đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta vào đi thôi.” Tiếp tục đọc