Nguyên thủy thuần sinh thái 11

 11

 

Đi hết cả một đoạn đường, đến khi không còn nhìn thấy các tộc nhân nữa, Mục Túc mới quay đầu lại.

 

“Dùng những vật trân quý để đổi lấy ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Ta không phải là một giống đực ưu tú. Ngay cả việc săn một con gà rừng ta cũng còn làm không xong.”

 

Quang quái dị nhìn y.

Tiếp tục đọc