Nguyên thủy thuần sinh thái 24

24

Mục Túc nằm gục trong ngực Quang cảm thấy đây chính là thời khắc ấm áp nhất, đáng tiếc Quang lại không nghĩ như vậy, Quang không ngừng thúc giục Mục Túc.

“Động a, Mục Túc động eo một chút đi, ngươi không động thì làm sao mà giao phối đây?”

Mục Túc bực mình đem lỗ tai dán lên ngực Quang, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, không thèm nhúc nhích.

“Mục Túc không muốn động, vậy dựa vào Quang nằm ngốc một lát đi.” Tiếp tục đọc