Nguyên thủy thuần sinh thái 30

30

Chỉ cần một tiếng rống, đã có thể khiến một trận hỗn chiến lắng xuống. Kỳ tích đến cỡ nào a.

Quang ôm Mục Túc đến bên cạnh đống lửa, thả y xuống, sau đó lấy tấm da hổ trải xuống đất cho Mục Túc. Quang quỳ gối xuống trước mặt Mục Túc, dùng bàn tay to của mình sửa sang lại mái tóc bị chen lấn đến rối bù.

“Mục Túc, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?”

Tiếp tục đọc