Lấy ý kiến

Hiện giờ lâu mình đang up bộ Nguyên thủy nhưng đồng thời bạch tỉ lao động cần cù đã làm xong bộ võng du. *chỉ lên trên*

Chỉ còn chờ beta là post lên.

Mọi người muốn mình up xong hết nguyên thủy rồi qua võng du hay là mình up bộ võng du song song với nguyên thủy luôn?