Nguyên thủy thuần sinh thái 37

37

Buổi tối, mọi người trong tộc tụ tập lại. Những người đi săn thú cùng với Quang đều chỉnh đề hướng mắt nhìn Quang, so với hai người thừa kế chức vụ tộc trưởng kia còn muốn tôn kính hơn.

 

Dựa theo quy tắc phân phối thức ăn của Sơn Địa Nhân, người săn được nhiều mồi sẽ được nhận phần nhiều hơn, mọi người hâm mộ nhìn phần thức ăn Quang phát cho đám người cùng đi săn thú, rối rít vây xung quanh Quang.

Tiếp tục đọc