Giọng Nói Hớp Hồn – NO.03

Hồng hoang thiên hạ

Lại mở to mắt, nhìn trần nhà và vách tường đều đồng một màu trắng bạch, Mục Thụy liền biết mình lại tới bệnh viện. Ai~ Cái thân tàn tật trước kia mười năm trời còn chưa trú qua bệnh viện một lần nào, hiện tại được cái thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh thì một tháng vào ở tới hai lần.

Tiếp tục đọc