Giọng Nói Hớp Hồn – NO.08

Người vô tội gặp họa

Lúc một tên Võng Lượng cấp 62 đột nhiên hiện hình công kích Mạch nhiên hồi thủ, Mục Thụy theo thói quen lập tức đứng đực ra chờ cho màn hình biến thành trắng đen, lại nhìn qua Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn bên cạnh bắn tới tên Võng Lượng Con dê béo một trái cầu lửa, trong lòng Mục Thụy đánh thịch một cái: Tiêu rồi! Tiếp tục đọc